Karolína Christo trvale vystavuje své obrazy v Penzionu na Škole, Podkopná Lhota 92 u Zlína. Kromě toho jsou její obrazy vystaveny v dalších prostorách a galeriích. V těchto původně školních, dnes zásadně rekonstruovaných prostorách, budou probíhat kreativní i poradenské workshopy Karolíny.

Karolína zde bude také hostit nejrůznější odborníky a to například z oblasti ekonomie, práva, rozvoje osobnosti, manažerských dovedností, marketingu, kreativity, zdravého životního stylu, zlepšení schopnosti veřejně vystupovat, slovního projevu, divadelního projevu, nalezení vhodného stylu vlastního oblékání a vyjádření sebe sama apod.

O aktuálně připravovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.

Motto: Učme se nalézat svoji jedinečnost!

Vaše Karolína Christo