Portrét Karolíny Christo

Jsem advokátka a mediátorka. Působím také v oblasti kreativity pod jménem Karolína Christo.

Vystudovala jsem Gymnázium na Lesní čtvrti ve Zlíně. Po té jsem vystudovala Právnickou fakultu UJEP v Brně a následně jsem složila rigorozní zkoušku. Od roku 1991 působím v advokacii. Specializuji se především na korporátní a obchodní právo, investiční výstavbu, insolvenční, právo občanské a rodinné. Věnovala jsem se řadě významných projektů. Moje praxe a úspěšně vykonaná zkouška registrované mediátorky mne propojila s dalším oborem – psychologií.

Ve volném čase se věnuji kreativní tvorbě, především malování portrétů a figur akrylem, olejem nebo kombinovanou technikou. Proto jsem se stala členkou Zlínského kreativního klastru a snažím se propojovat kreativní tvorbu s praxí, podporovat studenty UTB Zlín, FMK se záměrem, aby měli možnost konkurenceschopného uplatnění ve zlínském regionu.

Bronislava Orbesová—Karolína Christo

O projektu

Karolína Christo je projekt, který se zrodil v hlavě zkušené zlínské advokátky, která si po dvaceti letech v advokacii uvědomila, že její štěstí neleží jen v paragrafech a soudních místnostech. Protože celý svůj život také naplňovala láskou k umění a velmi ráda se obklopuje lidmi, rozhodla se tyto dvě věci spojit. Projekt tedy propojuje nejen umění, ale i lidi. Zakládá se na tradicích Zlínského regionu a jeho podobu utvářejí studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati.

Poradenství

Kdy se na nás můžete obrátit

S těmito a jinými otázkami Vám pomohu spolu se svým týmem odborníků. Naší výhodou je, že pracujeme v sehraném týmu profesionálů, a tudíž se o klíčových otázkách radíme a navrhujeme Vám komplexní řešení a pomoc.